Politikk

Norsk olje og gass motarbeider omstilling

Kronikken min i Stavanger Aftenblad, «Ren oljeløgn», om oljebransjens villedende, opportunistiske argumentasjon for å forlenge oljealderen, skapte litt debatt: Tore Killingland fra Norsk olje og gass skrev først et svarinnlegg hvor han gjentok de samme argumentene kronikken hadde tatt for seg. Jeg svarte på svaret med en etisk innfallsvinkel, og krav om bevis på påstanden om at norsk gass er klimavennlig og erstatter kull. Killingland kom deretter på med nok et innlegg, med tittel «Grønn Ungdom må se sammenhengen i de internasjonale energimarkedene», hvor han hoppet glatt over all etikk, og kvernet videre på mantraet om at «verden trenger norsk gass». Mitt siste tilsvar kom aldri på trykk, men her kan det leses i sin helhet:

FNs klimapanel etterlyser en grunnleggende omstilling av samfunnet for å håndtere klimakrisa. Skal vi dømme etter Tore Killingland sitt svar til meg i Aftenbladet 3. oktober, har ikke Norsk olje og gass fått med seg dette. Med mindre Killingland vil separere olje- og gassproduksjon på sokkelen, noe Norsk olje og gass selv sier er umulig, er  “business as usual” hans svar på klimautfordringen.

REN OLJELØGN

Oljelobbyen og de store politiske partiene villeder folk ved å si at norsk oljeindustri er miljøvennlig. Slik blir Norge en bremsekloss for det grønne skiftet.

Verden er i endring. Isen gjør retrett, stormer og ekstremvær tiltar i styrke og tørke brer om seg – ikke bare i Sahel-beltet, men også i USAs jordbruksdelstater og i Västmanlands brennende skoger. Hvis du er yngre enn 29 ½ år, har du levd hver eneste måned av ditt liv på en klode som har vært varmere enn normalen.

De uberørte

Ingen kan, med Jonas Gahr Støres unnvikende ord, “være uberørte” av disse endringene – endringer vi har fremprovosert. Likevel er et stort apparat bestående av konsulenter, kommunikasjonsarbeidere og politikere satt i sving for å gi nordmenn inntrykk av at vi ikke behøver å røre ved bjelken i Norges øye

Bursdagsønsker

I dag har jeg bursdag. Jeg har overlevd på Jorda – og latt meg forme, irritere og fryde av alle her – i 23 år, og fortjener følgelig oppmerksomhet og at alle mine ønsker innfris, for slik er skikken. Dette er min ønskeliste.

Jeg ønsker meg at du skal…

1. … spise mer grønnsaker!

Tjæresand er uansvarlig

De satt der, stort sett tause, Statoil-aksjonærene. Tause, velstående og mektige, med strøkne skjorter og smaken av kanapeer fortsatt på tungen. Mennesker, hver og en av dem, og derfor troende til å kunne handle empatisk og rasjonelt.

Det var på grunn av denne menneskelige tilbøyeligheten at de hadde måttet passere demonstranter på veg inn til generalforsamlingen. Greenpeace, WWF, Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne hadde samlet seg ved inngangen, forenet i ønsket om å fortelle dem at det ikke er noen skam å snu – at rasjonell og empatisk handling fortsatt er et alternativ.

Lov å være homo?

Homofile ugandere flykter fra ny antihomolov. Norge må senke terskelen for å gi forfulgte seksuelle minoriteter beskyttelse.

I Uganda er det forbudt å være homo. Mandag 24. februar undertegnet Ugandas president Yoweri Museveni en lov som innebærer at dette forbudet kan håndheves med bruk av livsvarig fengsel, og at den som ikke rapporterer homoseksuelle til politiet, selv gjør seg skyldig i lovbrudd og risikerer inntil 7 år i fengsel. Slik er vondt blitt verre for alle ugandere som ikke forelsker seg etter statens forgodtbefinnende.

Den som tier, samtykker

Ved Universitet i Bergen er oljesponset forskning et hett diskusjonstema blant studenter og forskere. Hvorfor tar ingen debatten i Stavanger?

I oktober i fjor undertegnet rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, den såkalte Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB – en samarbeidsavtale som i følge avtaleteksten skal «stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil». Avtalen er en videreføring av et samarbeid innledet i 2009, og innebærer at UiB sponses av Statoil med 11 millioner kroner årlig over fem år, penger som hovedsakelig skal gå til forskning som gagner fossilnæringen, og som kan gi økt utvinning fra konsernets olje- og gassfelt.

Olsens navnetrekk er ikke alene om å pryde randen av den slags avtaledokument. Statoils sponsing av forskningsmiljøer er omfattende, og over de neste fem årene sprøyter selskapet til sammen 450 millioner kroner inn i sju norske og tre utenlandske institusjoner – deriblant Universitetet i Stavanger, som får 30 millioner i løpet av perioden, også her med forutsetningen at avtalen skal ”videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiS og Statoil,” og finansiere prosjekter som er ”strategisk viktige for begge parter” (les: petroleum, petroleum, petroleum).

Om reising

Det er høytid. En tid for ettertanke, mener mange. Men også en tid for feriering; hjem til jul, vekk til jul – Thailand, Thaifjord – destinasjonene er mange og ulikartede, og alle skal de nås med et eller annet transportmiddel. Reise skal vi, men med utsiktene til en fatalt varmere verden ragende over oss som et Dickens’ julespøkelse, er det på høy tid vi tar en runde med oss selv om hvilke mål som helliger hvilke midler. Og hva skal egentlig en reise være?

«Ikke bare klimaprofetenes dommedag» – et innlegg fra en 16-åring.

5. november 2007 var jeg 16 år, 3 måneder og 6 dager gammel – pubertal og engstelig. Morgenen 6. november samme år applauderte naturfaglæreren vår stilltiende, med et megetsigende smil, i retning pulten min idet han entret klasserommet. Han hadde lest det som var mitt første debattinnlegg i en avis i verdenshistorien, og var tilsynelatende på linje med meg i min kritikk av en innsender som akket seg over miljøbevegelsens skremselspropaganda med henblikk på klimaendringene. I dag er jeg 5 år, 11 måneder og 20 dager eldre, og har snublet over innlegget i arkivene. Tematikken er fremdeles like aktuell, og den underforliggende angsten på vegne av menneskeheten veier 5 år, 11 måneder og 20 dager tyngre. Leserinnlegget følger i sin helhet:


Viser til Hans Rossbachs innlegg i Budstikka, lørdag 3. november.

Jeg kan ennå ikke huske mye mer enn 16 år tilbake, men så vidt jeg vet har det til alle tider vært profetier og spådommer angående jordas undergang; og i like mange tider har det vært folk villige til å tro dem, eller fornekte dem.

At jorda består enda er det ingen tvil om, men er det egentlig jordas undergang den pågående debatten dreier seg om? Hvis klimaendringene får så fatale konsekvenser som de mest ekstreme «dommedagsprofetene» anslår, vil ikke det bety jordas undergang. Nei, jorda vil fortsatt eksistere, bare etter hvert uten en spesielt levende menneskehet. Debatten dreier seg om å avgjøre i hvilken grad det er vår skyld at klimaet forandrer seg så hurtig som det gjør nå, og om vi i det hele tatt kan stoppe det.

Ordet «drivhuseffekt» blir slengt mye rundt for tiden, men det er ikke, som du hevder, det ordet miljøbevegelsene bruker om den nærstående katastrofen. Det er ØKT drivhuseffekt som er problemet. Drivhuseffekten i seg selv er – som du sier – en forutsetning for livet på planeten ved at den holder temperaturene på levelig nivå. Den økte drivhuseffekten derimot, legger et slags kokelokk rundt jorda, og kommer – om ting får gå sin gang – til å steke oss levende. Det er dette de fleste nå har innsett, og det er dette vi har å kjempe imot.

Jeg har ikke sett Al Gores film, og ser ikke på ham som min «øverste leder», men jeg regner meg selv likevel som miljøverner. Jeg vil heller ikke skremme folk for å bedre mine økonomiske kår, og tviler sterkt på at det er hensikten til noen av de seriøse miljøbevegelsene, men jeg mener frykt er et sentralt moment i den prosessen som er forbedring. En elev som får dårlige karakterer på skolen, og frykter for sin framtid, vil, hvis vedkommende er fornuftig, gjøre sitt ytterste for å forbedre seg. Man tar seg sammen av frykt for konsekvensene. Og når konsekvensene kan bli så enormt alvorlige som de kan når det gjelder global oppvarming, bør vi virkelig frykte for vår framtid, droppe diskusjonen og gå direkte til aksjonen! Det nytter ikke å komme i etterkant å si at «nei, jeg trodde ikke noe på det, så jeg lot være å gjøre noe.» Da blir etterkanten fort en sånn kant man slår hodet hardt i, slik at man får kul.

Jeg skal være den første til å si at sjansen for at jeg, klimaforskere og andre «skremte» verden over tar feil, er til stede; ingen kan med hundre prosent sikkerhet spå framtiden. Men vi kan prøve som best å styre den unna de verst tenkelige scenarioene. Bedre føre var enn etter snar. Om «profetiene» går i oppfyllelse, vil det ikke bare være et problem som angår klimaprofetene.

Begrepet landegrenser vil nok ikke være til å kjenne igjen når mennesker som har mistet hjemmene sine fordi de står under vann, søker tilflukt i mer heldig stilte land. Uttrykket «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær» kommer nok også til å måtte tåle en del motvind. Jeg sier ikke at dette definitivt kommer til å skje, men sjansen er der, og den er overraskende stor. Om det ikke skjer, så er jo det vel og bra, men det er ikke den teorien vi burde ta utgangspunkt i. Risken er altfor stor. Og dessuten tror jeg ikke verden tar skade av at vi behandler den penere, så handlingsvalget burde egentlig være uhyre lett.

Jeg for min del hadde foretrukket å kunne få leve på en relativt godt fungerende klode en del år til, og at menneskehetens undergang blir utsatt med en god del århundrer; og selv om det jeg gjør individuelt kanskje hjelper lite, gjør jeg det fortsatt. Fordi det hjelper!

Dette leserinnlegget kunne leses første gang i Romsdals Budstikke den 5. november 2007, i papirutgaven på side 31.

«Miljøpartienes» problem

I forrige tirsdags Aktuelt synliggjorde Audun Lysbakken behovet for et helgrønt parti på Stortinget, da han i kampens hete løsrev skatte- og arbeidslivspolitikk fra miljøpolitikk.

9. april invaderte Rasmus Hansson NRK 2. Det var en kjærkommen invasjon. Rasmus er førstekandidat til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, og var blitt invitert inn i Ole Torps studio med partilederne i Venstre og SV, og Per Sandberg på snei, for en debatt i anledning Venstres landsmøte. Som grønn og engasjert hadde jeg ikke annet valg enn å benke meg foran datamaskinen og bivåne.

Noe av det fine med NRKs nett-TV er at man kan stoppe opp ved interessante momenter i programmet, spole tilbake med ett klikk, og se situasjonen igjen. På den måten går en ikke glipp av vesentligheter. Som da Audun Lysbakken avkledde Stortingets selverklærte ”miljøpartier”, og blottla det faktum at miljø ikke inngår særlig i partienes ideologiske kjerne, for eksempel:

«Venstre er miljøpartiet på høyresiden i norsk politikk, SV er miljøpartiet på venstresiden – vi er rykende uenig om skattepolitikk og arbeidslivspolitikk, og den typen saker», kunne partilederen melde, like etter å ha fremhevet klimakrisen som ”den viktigste saken i vår tid”.

Som om «den typen saker» ikke har sammenheng med naturinngrep, karbonavtrykk og forbruksmønster? Som om «den typen saker» ikke også må ses på som miljøsaker?

Lysbakken begår en klassisk feil når han på denne måten sidestiller livsgrunnlaget vårt (populært kalt ”miljøsaken”) med ”den typen saker”, og endatil bruker ”den typen saker” til å legitimere den utgamle konfliktlinjen som skiller rødt og blått, og som vitterlig ikke fungerer som annet enn en bremsekloss for virkelig grønt politisk nybrottsarbeid. Og er det noe klimakrisen fordrer, så er det nytenkning. Ikke blokkpolitikk.

Miljøpolitikk er politikkfeltet over alle politikkfelt, i den grad demokratiet selv er avhengig av en levelig klode. Og miljø- og klimaspørsmål er av en slik grunnleggende overordnet natur, at et parti som skal forvalte tilliten fra miljøvelgere – som vitterlig må være de fleste velgere, om en bare tenker seg litt godt om – burde innordne sin politikk etter solide, økologiske prinsipper. Her kommer både SV og Venstre til kort.

Miljøpartiet De Grønne jobber for en arbeidslivspolitikk som tar inn over seg at evig økonomisk vekst er en matematisk umulighet, så lenge vi bare har en planet. Derfor vil vi prioritere kortere arbeidstid fremfor lønnsvekst, og ikke jage etter et samfunn der alle jobber heltid, men verdsette villet deltidsarbeid. Skatte- og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å få bukt med ”bruk og kast”-samfunnet, og det må bli enkelt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Vi vil tilrettelegge for grønt entreprenørskap og småbedrifter, men ikke gi store, multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner muligheten til å vansire planeten, blindet av higen etter profitt. Slik skiller vi oss fra både høyre- og venstresiden, ved å se skatte- og arbeidslivspolitikk i en større sammenheng.

Det er svært uheldig for klimaet at de såkalte ”miljøpartiene” som sitter på Stortinget i dag, på hver sin lille ”den typen saker”-haug, har knyttet seg såpass sterkt til sine respektive fossilmastodonter, henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre (med Fremskrittspartiet på snei). Å tro at de radikale grep vi må ta for å håndtere klimakrisen kan få gjennomslag i dagens samarbeidskonstellasjoner, er i beste fall naivt. Med dagens konstellasjoner smelles en firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat, det bevilges uproporsjonelt mange milliarder til fly og vei i forhold til satsningen på tog og sykkel, og mildt sagt fremtidsfiendtlige oljemeldinger sklir glatt gjennom Stortinget med jevne mellomrom.

Venstre og SV sin strategi i Aktuelt-debatten var å overse Rasmus Hansson. Selv benyttet han anledningen til å peke på et svært tenkelig alternativ til å kaste bort miljøstemmene på vasallforhold til Høyre og AP: Når Miljøpartiet De Grønne feier inn på Stortinget til høsten, burde Venstre, SV og KrF gripe sjansen, og finne sammen med De Grønne, for slik å kunne utgjøre en historisk tungtveiende miljøkraft på Stortinget, med potensiale til å revolusjonere miljøpolitikken. En kan ikke kalle seg et ”miljøparti” om ambisjonsnivået legges lavere enn det.

På Twitter her forleden hevdet Trine Skei Grande at hun synes det er trist at miljøvelgerne må deles mellom tre partier. Hun foretrekker to. Hvis samarbeidsviljen til Venstre og SV ikke strekker seg lenger enn til Høybeiderpartiet og kompani, og hvis det – som Grande antyder – bare finnes et gitt antall miljøvelgere, og hun ikke akter å bli med og finne flere, – vel, da foretrekker jeg ett.

Denne kronikken stod på trykk i Stavanger Aftenblad 16. april, 2013. Det ovenstående har dog ikke vært under redaksjonens kniv.

Elefanten i rommet

La oss nå ta et steg tilbake, og få et overblikk over situasjonen: Året er 2013, det er valgår i kongeriket. Mediene tegner et bilde av en sliten regjering som kommer til å bli tvunget til å rekke stafettpinnen over til noen på sin høyre side, simpelthen fordi folket mener Erna burde få en sjanse også. Fra posisjon forsøkes det fortvilet å mobilisere til kamp: for formueskatten! Mot høyresidens svar på hvordan en eliminerer helsekøer! For mer velferd, mer vekst! Mens opposisjonen medgir at ”joda, vi har det greit i Norge,” men mener likevel at noen må gå, og at markedet fikser resten. Fra alle sider ropes det om frihet, likhet og ”det vanlige, takk!”

Men det står en skikkelig svær elefant i rommet, og den er sint. Og sikkert rosa også, som for å understreke det uvanlige ved situasjonen. En diger, rosa klimaelefant, som overhodet ikke interesserer seg for hva som gjøres med formueskatten. Den fossile politikk og praksis som fremdeles syder og bobler i verdens parlamenter, herunder vårt eget Storting, driver oss mot en klode som innen år 2100 er gjennomsnittlig fem grader varmere enn i dag. En fem grader varmere planet betyr polområder uten is, kystbyer under vann, oppbrent regnskog, ørken, ekstremvær, og døden for sivilisasjonen slik vi kjenner den. Det høres kanskje urimelig dystert ut, men dette er en ny type dommedagsprofeti, som bygges på utallige vitenskapelig funderte projeksjoner basert på komplekse datamodeller. Å avfeie det som skremselspropaganda – bare nok et tilfelle grunnløst apokalypsesvermeri à la Harold Camping – ville være en tabbe. Isen smelter allerede fortere enn noen klarte å forutse. Klimaelefantens herjinger lar seg ikke fornekte.

Likevel presterte regjeringen å hoste opp en perspektivmelding som forutsetter at verden ikke vil forsøke nevneverdig hardt å nå sine klimaforpliktelser, og at Norges utslipp ikke skal begynne å falle før i 2030, uten at det utløste nevneverdig debatt. Nei, opposisjonen ville helst snakke om pensjonsordninger og arbeidsmiljøloven. Når Siv Jensen går i strupen på Arbeiderparti-staten, er det ikke for å forsvare verdens største torskebestand fra oljekåte statsråder, eller for å minne noen på at 2/3 av de fossile energireservene (som vi kjenner til) må bli liggende urørt, men for å sutre over veivedlikeholdet og snikbyråkratiseringen. Samtidig ryker SV og Venstre i tottene på hverandre over hvem som får minst å si i asylpolitiske spørsmål i sine respektive regjeringskonstellasjoner, i stedet for å samle seg om vår tids viktigste krav: kravet om en virkelig ansvarlig klimapolitikk.

Det er en skandale at ”team blå” og ”team rød” ikke kjekler om hvem som har de mest effektive klimatiltakene. ”Nye ideer og bedre løsninger,” brøler Erna. ”Vi tar Norge videre,” skriker Jens. Men alt klimaelefanten hører er ”kvotehandelssystem” og ”konsekvensutredning”, og hverken Jens eller Erna kommer til å bruke mye energi på å utfordre hverandre på disse punktene i valgkampen, kjenner jeg dem rett. Her er det ”trygg styring” som gjelder: De samme, gamle temaene. De samme, gamle fargene. De samme, gamle tankene – med røtter i de samme, gamle maktstrukturene som presser oss opp i dette – akk, fremdeles så bekvemme – hjørnet. ”Trygg og aktiv alderdom,” sier Jonas, men hvem skal ta seg av gamle herr Støre når dagens unge – fremtidens ledere – må bruke kreftene på å rydde opp i klimarotet han og hans meningsfeller steller i stand? 87 år er ikke lenge.

”Det er i gode tider du gjør de feilene som bringer ny nedgang,” sa Jens da han presenterte Perspektivmeldingen 2013. Hvis debatten så langt har vært representativ for hva vi kan forvente frem mot 9. september, tyder det på at han har rett. Å legge mest vekt på partipolitisk småplukk i denne valgkampen, er som å støvsuge i en brennende leilighet; en skikkelig feilprioritering. Det er – i starten av århundret – vi må snu, om vi skal avverge de verste scenarioene! Det er vi må legge grunnlaget for håndtering av det som håndteres må! Situasjonen er akutt, og det er slik vi må forholde oss til den. Valget 2013 bli et klimavalg!

Det er her vi kommer inn i bildet; du og jeg! Ansvarsfraskrivelse beskrives populært som en politikerdyd, men ærlig talt, folkens, vi med stemmesedlene har til nå opptrådt som regelrette mestre på feltet. I alle fall hva klimapolitikken angår. I den kommende stortingsperioden utslippene våre begynne å falle, om togradersmålet skal nås. Det må gjenspeiles i hvilke spørsmål vi stiller politikere i valgkampen, og i de prioriteringene vi gjør ved urnene denne høsten. For ikke å snakke om hvilke spørsmål vi stiller oss selv, og hvordan vi bruker stemmesedlene vi til en hver tid går rundt med i lommeboken. Vi må vri debatten bort fra vår egen navle, og se elefanten i hvitøyet – rommet er ikke stort nok for oss begge.

Er du usikker på hva du skal stemme? La tvilen komme menneskeheten til gode, og stem på et parti som forplikter seg til å nå klimamålene i tide! Er du skråsikker på hvem du stemmer på? Vurdér enda en gang om din stemme vil være en del av løsningen, eller en del av problemet!

Denne kronikken stod på trykk i Rogalands Avis 12. mars, 2013. Du har nettopp lest en noe utvidet «forfatter’s cut».