ny

Jeg slutter.

I dag ble jeg en «dropout». Sluttmeldingen jeg sendte til skolen sier noe om hvorfor:

«Kjære den det måtte angå!

Jeg har, etter nøye granskning av min samvittighet, besluttet å avbryte utdanningsløpet jeg har påbegynt ved Institutt for Musikk og Dans, UiS. Dette har flere grunner:

Den avgjørende faktoren er et ønske om å kunne fokusere fullstendig på kampen om valgseier for Miljøpartiet De Grønne i september 2013, og å jobbe konsentrert med politikk frem mot valget. For å snu den løpske fossilvogna vi alle sitter i, må noen hoppe av lasset en stund, og dytte!

Deretter kommer erkjennelsen av at det studieløpet som det legges opp til for gitarstudentene ved IMD i dag, står i sterk motsetning til den filosofi og pedagogiske tenkemåte jeg har anlagt – den «skole» jeg ønsker å tilhøre. Det har vist seg veldig vanskelig for meg, med de forutsetninger jeg har hva angår arbeidskapasitet, musikksmak og motivasjon (og disse faktorenes relasjon til hverandre, og til eksterne begivenheter), å jobbe med det forelagte materialet på en måte som føles givende – ja, i det hele tatt relevant for den art kunstnerisk virksomhet jeg ønsker å drive med. Jeg har tidligere tatt opp dette med min hovedinstrumentlærer, og med studiekoordinator, med det resultat at jeg bestemte meg for å forsøke enda litt til i de samme baner, da utsiktene for nevneverdig forandring fra skolen sin side ikke ble meg forespeilet som gode. Jeg har ikke lykkes i mitt forsøk, og velger derfor å tolke meg selv dithen at jazzgitarstudier ved UiS, slik de er lagt opp i dag, ikke er noe for en som meg.

En tredje årsak er min gryende interesse for filosofi som fagfelt, og jeg tar sikte på en bachelorgrad i emnet.

Jeg er usikker på hvilke formelle prosedyrer et slikt avhopp evt. avstedkommer (foruten dem relatert til lånekassen, som jeg har vært i kontakt med), men går ut fra at alle mottakere av denne eposten har erfaring på feltet.

Vennlig hilsen Lage Nøst»

Det føles egentlig mer som en «drop» inn i noe.